„Mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”.

Janusz Korczak

KARTA ROZWOJU POSTACI

Edukacja demokratyczna w Polsce ograniczona jest przez podstawę programową obowiązującą wszystkie uczące się dzieci i młodzież.
Wolna Szkoła Podstawowa Feelharmonia w miejsce ocen stworzyła karty rozwoju postaci. Pokazują one naszym podopiecznym, jakie kompetencje pozostały im jeszcze do nabycia, aby wywiązać się z obowiązku szkolnego.

Dzieci bawiąc się, grając w gry, tworząc projekty w przyjemny sposób, przyswajają całą potrzebną wiedzę.

Kartę rozwoju postaci z frontu uzupełniają uczniowie. Mogą wcielić się, w kogo tylko chcą. Jedynym ograniczeniem jest dziecięca wyobraźnia. Tylna strona — w tym przypadku dotycząca podstawy programowej dla 3 klasy szkoły podstawowej — zostaje uzupełniona wspólnie z nauczycielem, z którym dziecko omawia poczynione postępy.

Skip to content