,,Szkoła mogłaby być oceniana po wyrazie twarzy jej uczniów, a nie po wynikach egzaminów''.

A. S. Neill

WIZJA

Gdy byliśmy mali, każdy z nas budował babki z piasku, biegał po parku, lesie, zwisał z trzepaka głową w dół i strzelał z pistoletów z patyków. Na każdym kroku widać było dzieci. Rozbiegane, roześmiane, szczęśliwe. Podwórka i place zabaw aż się od nich roiły.

Z myślą o dzieciach taką właśnie tworzymy przestrzeń. Miejsce, w którym każdy dzień jest przygodą. Na świeżym powietrzu. W kontakcie z przyrodą. Tworzymy miejsce, w którym każde dziecko, każdy mały człowiek może być sobą. Gdzie szanowane są jego pragnienia, jego uczucia. Gdzie wspierane są jego silne strony. Gdzie może być w harmonii z otaczającym go światem oraz samym sobą. Tworzymy taką przestrzeń, by Twoje dziecko wracając do domu, powiedziało: – Mamo, tato było super! Nie mogę doczekać się następnego dnia!

NASZ ZESPÓŁ

Marta

Z wykształcenia biolog z uprawnieniami psychologiczno-pedagogicznymi, z pasji trenerka w systemie edukacji alternatywnej. Zwolenniczka podążania za dzieckiem w rozwoju. Jej motto życiowe brzmi: - Nie mów, że czegoś się nie da. Zapytaj jak to zrobić? W miejsce przeszkód otworzą się przed Tobą możliwości.

Alina

Trenerka interpersonalna, instruktorka technik pamięciowych. Towarzyszy naszym podopiecznym w odkrywaniu silnych stron. W wolnych chwilach oddaje się biegom po lesie i medytacjom.

Ewa

Graficzka, projektantka, artystka. Dusza przedsięwzięć internetowych, która potrafi rozśmieszyć wszystkich do łez. Prawdziwa dusza towarzystwa. Uwielbia lody malinowe.

Żaneta

Umysł ścisły naszego zespołu. Obliczenia i pomiary to jej druga natura. Matematykę widzi wszędzie wokół nas. Swoją pasją zaraża najmłodszych. Często widywana z kubkiem ciepłej herbaty i kotem na kolanach.

Piotr

Jeśli zadasz mu pytanie o naturę wszechświata, to przepadniesz. Będzie mówił godzinami. Jak na prawdziwego mężczyznę przystało, buduje, stuka, konstruuje i dba o nasze bezpieczeństwo. Uwielbia prace w ogrodzie i dywagacje o niebieskich migdałach.

Ola

Wielokrotna medalistka w kajakarstwie. Zafascynowana naturoterapią i możliwościami ludzkiego ciała. Dopinguje naszych podopiecznych do nabywania coraz większej sprawności fizycznej. Wolny czas poświęca wnukom i spacerom po lesie.

CELE STATUTOWE

 

1. Naczelnymi celami Fundacji są:

a) edukacja domowo-leśna dzieci i młodzieży przeprowadzona w duchu Porozumienia Bez Przemocy,

b) wspieranie rodzin w edukacji dzieci.

2. W ramach celów naczelnych Fundacja realizuje następujące cele szczegółowe.

a) wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających realizacje podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;

b) prowadzenie i promowanie innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem Ruchu Silnych Stron;

c) upowszechnianie Ruchu Silnych Stron;

d) wprowadzanie nowoczesnych prospołecznych technik nauczania;

e) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;

f) działanie na rzecz środowisk zagrożonych patologią i marginalizacja społeczną;

g) wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej dzieci, młodzieży oraz rodziców;

h) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców;

i) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców, jak i dzieci;

j) kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;

k) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;

l) pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;

m) kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

3. Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na płeć, rasę, religię, narodowość i status ekonomiczny, prowadzone zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

Darowizny wspierające nasze działania można przekazywać na rachunek bankowy:

Fundacja Feelharmonia 03 1140 2004 0000 3502 7880 7261

 

Skip to content