„Szczęśliwi Ci, którzy nauczyli dzieci cieszyć się małymi rzeczami”

Jeremias Gotthelf

WOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA FEELHARMONIA

Wolna Szkoła Podstawowa Feelharmonia jest miejscem, w którym uczniowie, spędzając czas w siedzibie Fundacji oraz w lesie realizują edukację pozaszkolną.

Wzorem szkół demokratycznych każdy uczy się, jak chce. Na siedząco, na stojąco, siedząc na drzewie, huśtając się na huśtawce czy skacząc na trampolinie. Z dorosłym, z innym dzieckiem, samodzielnie.
Co roku uczniowie zdają egzaminy z podstawy programowej w szkole w Górce Duchownej, z którą Fundacja współpracuje.

Za naukę w Feelharmonii odpowiedzialne jest dziecko.
Nie ma tu testów, zeszytów, podręczników, sztywnego przesiadywania w ławce. Nie ma ocen,
nagród i sprawdzianów. Jest za to wyobraźnia, spontaniczność i ciekawość świata.
Każdy uczeń traktowany jest jako unikatowy i wartościowy człowiek. Szanowane jest jego zdanie, jego decyzje, jego wybory. Uczeń samodzielnie odkrywa świat. Kieruje swoją nauką. Czy to w ogóle możliwe?
Ależ oczywiście.

Dzieci są aktywne przez cały dzień. Brak motywacji do działania pojawia się tylko wtedy, gdy zmuszane są do robienia czegoś, czego robić nie chcą.
Cytując Katarzynę Meyer: „Dziecko pracujące z własnego impulsu nie czyta po to, aby nauczyć się czytania, lecz aby przeczytać interesujący go napis czy komiks. Dziecko nie pisze, aby nauczyć się pisania, lecz by napisać list do babci o swoim nowym króliku. Dziecko nie szyje, aby nauczyć się szycia (może się przyda w przyszłości?), lecz po to, aby uszyć poduszkę dla ulubionej lalki. Dziecko nie liczy, aby nauczyć się arytmetyki, lecz aby dowiedzieć się, ile potrzebuje kieszonkowego do kupienia upragnionej zabawki".

Każde dziecko w naszej szkole startuje z innego pułapu, posiada inne pasje, talenty, umiejętności, cechy charakteru. Nasi uczniowie podążając za głosem swojego serca uczą się szybciej, myślą samodzielnie, rozwiązują problemy. Specjalizują się w konkretnych rzeczach, bez trzymania się sztywnego planu lekcji. Idąc swoim tempem, doskonale rozwijają się w optymalnym dla siebie rytmie.
Naszym zadaniem jest wspierać i podsycać ich naturalną ciekawość świata.
Czy przy takich założeniach trzeba zmuszać kogoś do rozwoju?

OFERTA

Dla swoich podopiecznych oferujemy:

Opiekunów operujących biegle językiem Porozumienia Bez Przemocy.

Porozumienie Bez Przemocy jest to forma komunikacji, która akceptuje ludzkie emocje i potrzeby. Nastawiona na dialog i wspólne znajdowanie rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron. Dzieci we wzajemnym poszanowaniu, uczą się zarówno empatii do drugiego człowieka, jak i określania swoich granic.

Opiekunów działających w oparciu o założenia Ruchu Silnych Stron wg. Jenifer Fox

Ruch Silnych Stron umożliwia dzieciom odkrywanie swoich atutów w działaniu, relacjach i nauce. Dzieci nabywają pewności siebie oraz wiary we własne możliwości, dzięki czemu wzmacnia się ich poczucie własnej wartości. Znając swoje mocne strony, łatwiej odnajdują się w dorosłym życiu.

Możliwość uczestnictwa w codziennych zajęciach opartych na bazie metodyki Marii Montessori
Polega ona na uwzględnieniu i wspieraniu naturalnych faz rozwojowych dziecka, a także możliwości swobodnego wyboru przez nie materiału. W myśl tej metody dziecko samo wybiera przedmiot działań, samo określa tempo i czas uczenia, a także stopień jego trudności. Dzieci pracują na konkretnych pomocach naukowych, dzięki czemu łatwiej jest im pojąć wszystkie abstrakcyjne pojęcia pojawiające się w trakcie całego procesu edukacji.
Zajęcia z animatorami

Animatorzy to zabawne postacie wymyślone dla umilenia nauki wszystkiego, co lekkim nie jest.
Dzieci widząc przebraną postać, są rozluźnione, spontaniczne, wesołe. Wszystko to sprzyja nauce i zapamiętywaniu. Z naszą grupą animatorów można poznać się tu.

Opiekę anglojęzycznego native speakera przez 2,5 godziny dziennie (przy minimum dziesiątce dzieci)

Native speaker jest osobą, której język angielski jest językiem ojczystym, nieznającą języka polskiego.
Dzieci w naturalny sposób uczą się języka angielskiego poprzez obcowanie z nim.

Opiekunów potrafiących biegle posługiwać się technikami pamięciowymi
Techniki pamięciowe pomagają szybko i w przyjemny sposób zapamiętać materiał szkolny, niezbędny do zdania egzaminów z podstawy programowej.
Możliwość podejmowania decyzji oraz świadomego wyboru swoich etapów nauczania

Dziecko uczy się zgodnie ze swoimi fazami rozwojowymi, pielęgnując naturalną ciekawość świata. Wiedza, do której dziecko osiągnęło już odpowiednią dojrzałość, przyswajana jest szybko i spontanicznie.

Brak typowego systemu lekcyjnego

Każdy pracuje w swoim tempie. Dziecko poświęca danemu zagadnieniu dokładnie tyle, ile potrzebuje. Może to być dziesięć minut, a mogą być dwie godziny. Dzieci bardziej uzdolnione się nie nudzą, zaś dzieci, które potrzebują więcej czasu, otrzymują ten czas, nie pozostając w tyle.
Każde z dzieci posiada swoją kartę rozwoju postaci, dzięki której samodzielnie może monitorować swoje postępy.

Brak ocen, kar i nagród

Każdy pracuje w swoim tempie. Dziecko poświęca danemu zagadnieniu dokładnie tyle, ile potrzebuje. Może to być dziesięć minut, a mogą być dwie godziny. Dzieci bardziej uzdolnione się nie nudzą, zaś dzieci, które potrzebują więcej czasu, otrzymują ten czas, nie pozostając w tyle.
Każde z dzieci posiada swoją kartę rozwoju postaci, dzięki której samodzielnie może monitorować swoje postępy.

Brak prac domowych
Czas w domu pozostaje czasem wolnym, czasem na zabawę, czasem z rodziną, czasem na umacnianie więzi. To naszą rolą jest nauczyć dziecko w trakcie trwania zajęć. Przy zastosowaniu naszych unikatowych metod jest to absolutnie możliwe.
Naukę poprzez zanurzanie się w danej dziedzinie

Całościowe poznanie badanego przez dziecko zagadnienia i zanurzenie się w nim sprzyja jego lepszemu zrozumieniu. 

Praca we własnym tempie

Każdy pracuje w swoim tempie. Dziecko poświęca danemu zagadnieniu dokładnie tyle, ile potrzebuje. Może to być dziesięć minut, a mogą być dwie godziny. Dzieci bardziej uzdolnione się nie nudzą, zaś dzieci, które potrzebują więcej czasu, otrzymują ten czas, nie pozostając w tyle. Każde z dzieci posiada swoją kartę rozwoju postaci, dzięki której samodzielnie może monitorować swoje postępy.

Naukę w mieszanych wiekowo grupach

Dzieci uczą się od siebie. Młodsze obserwują starsze. Starsze umacniają swoje poczucie własnej wartości, tłumacząc przerobiony już wcześniej materiał młodszym, ugruntowując go jednocześnie.

Naukę poprzez wykonywanie projektów

W trakcie realizacji projektu dzieci nie tylko zgłębiają dany temat, uczą się również wartościować zdobywaną wiedzę, przemieszczać płynnie po różnych dziedzinach, które łączą się ze sobą. Doskonalą wiele umiejętności społecznych, takich jak dyskusje nad przygotowaniem projektu, rozdzielenie ról, podjęcie odpowiedzialności za określone działania. Jest to jedna z najbardziej skutecznych form opracowywania tematu.

Ciągły kontakt z przyrodą
Ruch i aktywność na świeżym powietrzu dotlenia rozwijający się mózg, sprzyja lepszemu zapamiętywaniu oraz zapobiega wadom postawy. Obserwacja przemijających pór roku i życie w zgodzie z naturą wycisza oraz wzmacnia kształtowanie ekologicznej postawy.
Liczne eksperymenty

Eksperymenty pozwalają dzieciom na bardzo dobre zapamiętanie tematu. „To, co usłyszysz, zapomnisz; to, co zobaczysz, zapamiętasz; to, co zrobisz, zrozumiesz”. Eker.

Doświadczanie świata wszystkimi zmysłami
Im więcej rodzajów bodźca, tym większa stymulacja mózgu, a tym samym szybszy rozwój i lepsze przyswojenie materiału.
Maksymalnie 15 osobową grupę
Na piętnaścioro podopiecznych przypada dwóch opiekunów. Każde z dzieci otrzymuje wystarczająca ilość uwagi i czasu, by poczuć się w pełni dostrzeżone.
Catering
Dostawcą jedzenia jest Pani Iza Malewska z Moje Smaki w Koziegłowach.
Skip to content